klok Leestijd 3 min. Artikel Artikel Bedrijfswaardering Wit Bedrijfs­waardering

De meest gehanteerde methode voor bedrijfswaarsdering is de Discounted Cash Flow-methode (DCF). In het artikel Bedrijfswaarde berekenen: de methodes  en in de video Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf? wordt ingegaan op de drie elementen die in de DCF-methode leidend zijn:

  • Tijd
  • Geld
  • Risico

Deze drie elementen vormen de basis van de uitkomst van de bedrijfswaardering. Dat betekent dus dat de bedrijfswaarde van een onderneming wijzigt als bij deze elementen wijzigingen plaatsvinden of te verwachten zijn. Hieronder lichten we toe hoe de bedrijfswaarde van een onderneming omhoog kan gaan door in te spelen op deze elementen.

Bedrijfswaardering Bij Bright Orange

Tijd

In de DCF-methode worden in de toekomst te verwachten geldstromen contant gemaakt naar het waarderingsmoment (ook wel: peildatum). Geldstromen die in de toekomst verwacht worden, hebben daardoor een lagere (contante) waarde dan geldstromen die bijvoorbeeld volgend jaar te verwachten zijn. Door de periode tussen heden en het tijdstip van de te verwachten geldstromen te verkorten, zal de bedrijfswaarde van de onderneming toenemen. Dit is bijvoorbeeld te realiseren door afnemers eerder te laten betalen, leveranciers juist later te betalen of de omloopsnelheid van voorraden te versnellen.

Geld

Logischerwijs stijgt de waarde van een onderneming zodra de vrije geldstroom (het geld genererend vermogen) toeneemt. Door groei te realiseren en/of kosten te besparen, stijgt de vrije geldstroom van de onderneming. Daarmee stijgt ook de bedrijfswaarde van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld door marketingactiviteiten in te zetten om omzetgroei te realiseren of over betere inkoopvoorwaarden te onderhandelen met leveranciers.

Risico

Dit element blijft vaak onderbelicht. Het risicoprofiel van een onderneming heeft meer invloed op de bedrijfswaarde van de onderneming dan men wellicht denkt. Zo hebben start-ups doorgaans een hoger risicoprofiel dan gerenommeerde, stabiele ondernemingen. Door als ondernemer bewust te zijn van het risicoprofiel van de onderneming bezien vanuit het standpunt van de mogelijke koper, en aan de hand daarvan verbeteringen realiseren, kan de bedrijfswaarde van de onderneming stijgen.

In hoeverre speelt risico een rol in de hoogte van de multiple?

In overnametransacties wordt veelal geredeneerd vanuit bepaalde multiples. Door deze multiples te vermenigvuldigen met de omzet, EBITDA of EBIT van een onderneming, wordt de bedrijfswaarde van een onderneming ingeschat. De elementen tijd en risico worden gebundeld in één getal en dat geeft dan de bepaalde multiple. Deze multiple wordt vervolgens vermenigvuldigd met het element geld. Door de elementen tijd en risico te optimaliseren, stijgt de multiple. Het is doorgaans zo dat het risicoprofiel van een onderneming grote invloed heeft op de multiple: hoe hoger het ingeschatte risico, hoe lager de multiple.

In een volgend artikel gaan we verder in op de meest voorkomende risico’s binnen MKB-bedrijven. Bent u benieuwd wat de waarde van uw onderneming is? Of wellicht, hoe u de waarde van uw onderneming kunt verhogen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Stefan Koelewijn

Stefan Koelewijn

Consultant

Stefan Koelewijn

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Ik vind het geweldig om ondernemers te helpen bij diverse bedrijfseconomische vraagstukken. Je merkt dat je huisadviseur wordt en dus als sparringpartner wordt gezien. Werken bij BrightOrange is ontzettend leuk: je wordt uitgedaagd om goede cijfermatige analyses te maken en daaruit conclusies te trekken.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 38 78 31 81
stefan@brightorange.nl