Bedrijfswaardering (1) Bedrijfswaardering door BrightOrange

Bij BrightOrange gebruiken we de nieuwste technieken en methodes om de waarde van uw bedrijf te bepalen. Onze partners en consultants hebben jarenlange ervaring in bedrijfswaardering en hebben toegang tot alle relevante databases. Uniek aan onze werkwijze is onze persoonlijke aanpak. We nemen de tijd om u en uw bedrijf te leren kennen, zodat we u goed kunnen adviseren en begeleiden. Ook na de bedrijfswaardering helpen we u graag verder in het proces. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt kopen, verkopen, bij gerechtelijke procedures of als u wilt klankborden over strategische keuzes voor uw onderneming.

Lees meer over onze werkwijze
Wanneer Is Bedrijfswaardering Belangrijk

Wanneer is een bedrijfswaardering belangrijk?

Een bedrijfswaardering is belangrijk in diverse situaties. Denk aan het verkopen of overnemen van een bedrijf, (aandeelhouders)geschillen, fiscale kwesties en de financiële consequenties van (bijvoorbeeld) een groeistrategie We worden ook steeds vaker ingeschakeld om een onafhankelijke, professionele opinie te vormen over de economische waarde in claimgevoelige situaties. Denk hierbij aan schadeclaims bij contractbreuk, (fiscale) herstructureringen, pre-pack voorafgaand aan faillissement en financiële verslaggeving.

Wat is mijn bedrijf waard?

Elke onderneming is uniek en elke situatie is anders. Daarom kijken we goed welke methode het meest geschikt is om de waarde van uw bedrijf te berekenen. Dat varieert van een QuickScan tot een geavanceerde waardering op basis van Monte Carlo-simulaties. We hebben toegang tot internationale databases en valuation resources, zodat we elke waardering professioneel kunnen uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn Mergermarket en Epsilon voor transactie-informatie, het internationale Kroll en Infront Analytics voor data van beursgenoteerde bedrijven.

Wat Is Mijn Bedrijf Waard?

Waarderingsspecialisaties BrightOrange

1 Bedrijfsovernames

Bedrijfsovernames

2 Geschillen

Geschillen

3 Fiscale Kwesties

Fiscale kwesties

4 Claimgevoelige Situaties

Claimgevoelige situaties

Verschil Tussen Waarde En Prijs

Verschil tussen waarde en prijs

Het is belangrijk om het verschil te noemen tussen de bedrijfswaarde en de verkoop-/aankoopprijs. Bedrijfswaarde is subjectief en is afhankelijk van degene die naar het bedrijft kijkt. De uitkomst verschilt dus per waardeerder. De verkoopprijs is het resultaat van de onderhandeling over die waarde tussen de koper en de verkoper. Om de waardering zo betrouwbaar mogelijk te maken is het cruciaal dat uw adviseur oprecht geïnteresseerd is in de onderbouwing van de wederpartij. En zich niet alleen verdiept in uw bedrijf.

Lees meer

Aanpak BrightOrange

1 Oriëntatie Kennismaking Oriëntatiegesprek

In het oriëntatiegesprek vormen we een goed beeld van uw onderneming en situatie. Zo kunnen we de juiste waarderingsstrategie bepalen.

2 Cijfers Aanlevering cijfers

Om de waardering correct uit te voeren, vragen we u om cijfers aan te leveren. Denk hierbij aan de jaarrekeningen van de afgelopen jaren. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk met deze gegevens om.

6 De Toekomst Prognosefase

Bij het bepalen van de bedrijfswaarde kijken we niet alleen naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst. Daarom is het belangrijk om een prognose op te stellen voor de komende 3 tot 5 jaar. Met name voor de winst- en verliesrekening en de balans. Wij helpen en adviseren u hierbij.

5 Voorbereiding Concept

Vervolgens gaan onze professionals aan de slag met de bedrijfswaardering. Daarbij maken we gebruik van de meest passende waarderingsmethode, zoals de Discounted Cash Flow methode. Vervolgens stellen we een conceptrapportage op, die we met u bespreken.

8 Puntje I Definitief waarderingsrapport

Aan de hand van de bespreking zetten we de puntjes op de i en maken we het waarderingsrapport definitief. Lees hier meer over hoe wij de waarde van uw bedrijf berekenen.

4 Aanspreken Vervolg

Het waarderingsrapport kunt u gebruiken in diverse situaties. Afhankelijk van uw situatie en wensen, begeleiden we u graag verder. Bijvoorbeeld bij de verkoop van uw bedrijf, gerechtelijke procedures of mediation.

Bedrijfswaardering Bij Bright Orange

Waarom BrightOrange inschakelen als waarderingsspecialist?

Een betrouwbare waardering vraagt om de juiste vakkennis en opleidingen. Onze partners en consultants hebben uitgebreid ervaring opgedaan in diverse sectoren en complexe situaties, waardoor ze de waardering optimaal kunnen afstemmen op uw situaties. Daarnaast beschikken we over de belangrijkste kwalificaties en zijn we lid van relevante branche- en beroepsverenigingen.

  • Geregistreerde Register Valuators
  • Houdend aan de geldende gedrags- en beroepsregels van het NiRV, waaronder permanente educatie
  • Lid van beroepsvereniging RICS
  • Aangesloten bij AM&AA. De internationale organisatie van fusie- en overnameadviseurs
  • Chartered Valuation Surveyors van het Royal Institution of Chartered Surveyors

Veelgestelde vragen over bedrijfswaardering

Wat is bedrijfswaarde?

De bedrijfswaarde is de economische waarde van een bedrijf, uitgedrukt in euro’s. De bedrijfswaarde verschilt vaak van de verkoopprijs. De verkoopprijs komt namelijk tot stand via een onderhandeling tussen de verkoper en de koper.

Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf?

Er is geen simpele formule om de waarde van een bedrijf te berekenen. Verschillende factoren zijn belangrijk, maar het is samen te vatten in drie elementen: tijd, geld en risico. We kijken naar de toekomstige geldstromen, de tijdstippen waarop deze worden verwacht en het risico waaronder ze tot stand komen. Rekenkundig doen we dat bijvoorbeeld met een Discounted Cash Flow (DCF) methode.

Lees meer over de bedrijfswaarderingmethodes.

Waarom verschilt de waarde per waardeerder?

De waarde van een bedrijf kan niet precies worden vastgesteld. Dat komt omdat je bij bedrijfswaardering niet alleen kijkt naar historische cijfers (feiten), maar ook naar de toekomstverwachtingen en risico’s van het bedrijf. Gaat een nieuw product aanslaan? En is het management in staat om groei te realiseren? Elke waarderingsdeskundige zal andere verwachtingen hebben, wat waarde per definitie subjectief maakt.

Lees meer

Waar moet je op letten bij het kiezen van een waarderingsdeskundige?

Om de waardering zo betrouwbaar mogelijk te maken, is het cruciaal dat uw adviseur oprecht geïnteresseerd is in uw bedrijf. Bij een verkoopproces of een geschil is het daarnaast belangrijk dat de adviseur zich ook verdiept in de wederpartij en de onderbouwing van zijn bedrijfswaardering. Uw adviseur moet inzicht krijgen in de argumenten en daar valide alternatieven tegenover zetten. De simpele vraag “Wat maakt dat u uitkomt op een waarde van x en wij op een waarde van y?”, kan zorgen voor begrip voor elkaars visie. En daarmee voor het sluiten van een deal.

Waarom hebben jullie geen simpele bedrijfswaardering tool?

Bedrijfswaardering is complex, daar bestaat geen simpele tool voor. Veel van onze collega’s hebben een waarderingstool op de website, die gebaseerd zijn op zogenoemde multiple-methodes. Bijvoorbeeld EBITDA x omzet. Deze zijn snel en eenvoudig toe te passen, maar daardoor ook minder nauwkeurig.

Jullie partners zijn Register Valuators. Wat houdt dat in?

Onze partners zijn geregistreerde en gekwalificeerde professionals die gespecialiseerd zijn in de waardebepaling van ondernemingen. Register Valuators, zoals onze partners, werken volgens vastgestelde ethische normen en richtlijnen en zijn verplicht om hun berekeningen en conclusies te onderbouwen met bewijs en analyse. Ook zijn ze aangesloten bij het NiRV: het Nederlands Instituut voor Register Valuators.

Doe de test!

Is uw bedrijf verkoopklaar?

Benieuwd of uw bedrijf klaar is voor de verkoop? Doe de test en ontvang een uitgebreid adviesrapport.

Bedrijf verkoopklaar?

Contact opnemen met onze medewerkers

Hermen Dam van BrightOrange

Hermen Dam

Consultant

Hermen Dam

Consultant

Lees meer

Heeft u vragen over bedrijfswaardering?