Wat is uw structuur van vennootschappen?

Hoe lang bestaat de huidige aandeelhouderstructuur?

Wie is de eigenaar van het bedrijfspand?

Welke cijfers worden per maand of kwartaal inzichtelijk gemaakt?

*Meerdere antwoorden mogelijk

Heeft u een businessplan met prognoses opgesteld voor de komende 3-5 jaar?

Hoe vaak worden de financiële cijfers vergeleken met de prognoses uit het businessplan?

In welke mate is het bedrijf afhankelijk van de DGA?

In welke mate is het bedrijf afhankelijk van leveranciers?

In welke mate is het bedrijf afhankelijk van uw huidige klanten?

Brengt u de belangrijkste value drivers van de onderneming in kaart?

iValue drivers zijn de belangrijkste factoren binnen een onderneming. Het is voor een koper belangrijk dat het management de belangrijkste factoren in het vizier heeft, zodat hierop gestuurd kan worden. Voorbeelden: Bij een reisbureau zijn het aantal reizigers en de reissom per reiziger belangrijke value drivers. Bij een windmolenpark zal de windverwachting en bijvoorbeeld de subsidie een rol spelen. Bij een technische groothandel zullen de inkoopkortingen en de (bruto)marge belangrijke value drivers zijn.

Hoe actief worden deze value drivers in de gaten gehouden en wordt er gestuurd op de ontwikkelingen?

iTer voorbeeld: de energiekosten zijn een belangrijke financiële value driver van uw onderneming. U ziet dat deze kosten de vorige periode zijn gestegen. Brengt u dan gelijk in kaart wat de oorzaak is en hoe u het probleem op kan lossen?

Wat is de verwachte winstgevendheid voor de komende 3 - 5 jaar?

Welke investeringen zijn noodzakelijk in de komende 3 - 5 jaar?

Hoe ziet het personeelsbestand eruit?

Welke stakeholders zijn opgenomen in het contractenregister van de onderneming?

*Meerdere antwoorden mogelijk

Welke verzekeringen heeft de onderneming afgesloten?

*Meerdere antwoorden mogelijk

Download

Ontvang nu de uitslag met een uitgebreid adviesrapport