Waardering In Gerechtelijke Procedures Wanneer is een gerechtelijke procedure over bedrijfswaarde nodig?

Partijen kunnen een geschil hebben over de waarde van een onderneming. Bijvoorbeeld bij een fusie, overname, scheiding of faillissement. De rechter moet dan een besluit nemen over de waarde, maar is geen waarderingsdeskundige. Daarom schakelt de rechter een rechtbankdeskundige in om een zogenoemd deskundigenbericht te schrijven over de waarde. BrightOrange wordt regelmatig door de rechter benoemd als zo’n gerechtelijke deskundige.

Bij BrightOrange proberen we een rechtbankprocedure zoveel mogelijk te voorkomen. We hebben daarom ook een alternatief: mediation. Daarbij begeleiden we de partijen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

BrightOrange helpt bij gerechtelijke procedures

BrightOrange is gespecialiseerd in bedrijfswaardering. Daarom worden wij regelmatig ingeschakeld als deskundige om de economische waarde vast te leggen en te onderbouwen. Hierbij treden we op als gerechtelijke deskundige, partijadviseur of rapport reviewer.

1. Gerechtelijke deskundige

De rechter schakelt ons in om een onafhankelijk, objectief en neutraal rapport uit te brengen over de economische waarde van een onderneming. Onze partners Leen van Hoogdalem en Peter Paul Buijsrogge zijn ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.

2. Partijadviseur

Een procespartij, zoals een advocaat of fiscale partij, schakelt ons in als partijadviseur om een rapport uit te brengen over de waarde. We verdedigen hierbij het partijstandpunt. Het rapport of advies kan worden ingebracht in een juridische procedure, maar het kan ook zijn dat de advocaat van de procespartij de adviezen in zijn processtukken verwerkt.

3. Rapport reviewer

BrightOrange kan ook het waarderingsrapport van een andere specialist reviewen. Hierbij maakt onze waarderings- en gerechtelijk deskundige  een analyse van het rapport dat door een andere waarderingsspecialist is opgesteld. Bij deze review toetsen we of het rapport voldoet aan de juiste richtlijnen:

  • Is de juiste waarderingsmethode gebruikt?
  • Is de waarderingsmethode op een juiste wijze gebruikt?
  • Zijn de uitgangspunten voldoende gemotiveerd?
Bright Orange Helpt Bij Gerechtelijke Procedures

Specialisaties BrightOrange

1 Gerechtelijke Deskundige

Gerechtelijke deskundige

2 Partijadviseur

Partijadviseur

3 Rapport Reviewer

Rapport reviewer

Bo Inschakelen Als Waarderingsspecialist Bij Gerechtelijke Procedures

Waarom BrightOrange inschakelen als waarderingsspecialist bij gerechtelijke procedures?

Onze partners zijn ingeschreven als gerechtelijk deskundige in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen. Als waarderingsspecialist zitten we al jaren midden in het werkveld, waardoor we veel ervaring hebben gedaan in zowel waarderingskwesties als juridische procedures. De eisen waaraan een deskundigenbericht moet voldoen, bevatten voor ons dan ook geen geheimen. In een vrijblijvend adviesgesprek kijken we graag hoe we onze deskundigheid voor u kunnen inzetten.

Veelgestelde vragen over gerechtelijke procedures

Is er ook een alternatief voor een gerechtelijke procedure?

Als beide partijen bereid zijn om samen tot een oplossing te komen, is een mediationproces een goed alternatief. Dat proces is efficiënter en goedkoper dan een rechtbankprocedure.

Hoe bepaalt een deskundige de waarde van een bedrijf?

Er zijn verschillende methodes om de waarde van een bedrijf te berekenen. Dat is afhankelijk van de onderneming en de situatie. Meer daarover leest u op onze pagina over bedrijfswaardering. Als er sprake is van een gerechtelijke procedure, zijn de juridische kaders heel belangrijk. Er kunnen specifieke voorwaarden gelden die te maken hebben met het conflict van de partijen.

Kunnen jullie ook onafhankelijk en onpartijdig de waarde vaststellen buiten de rechtbank om?

Dat is mogelijk. Voor een optimaal resultaat voor alle betrokken partijen analyseren we de waarde vanuit een wederzijds perspectief. Zo stellen we de partijen in staat om de waarde vanuit meerdere invalshoeken te beoordelen. Hierbij is het belangrijk om vragen te stellen uit oprechte interesse en helder te krijgen wat er precies wordt bedoeld. Veel conflicten zijn namelijk berust op een misverstand en door helder te krijgen wat de kwestie precies is en hoe het is ontstaan, kunnen we het conflict soms beter oplossen in een ‘mediationachtige setting’ dan via een gerechterijke procedure.

Doe de test!

Is uw bedrijf verkoopklaar?

Benieuwd of uw bedrijf klaar is voor de verkoop? Doe de test en ontvang een uitgebreid adviesrapport.

Bedrijf verkoopklaar?

Contact opnemen met onze medewerkers

Leen Van Hoogdalem van BrightOrange

Leen van Hoogdalem

Partner

Leen van Hoogdalem

Partner

Lees meer

Heeft u vragen over gerechtelijke procedures?