klok Leestijd 3 min. Artikel Artikel Bedrijfswaardering Wit Bedrijfs­waardering

De bedrijfswaarde berekenen is belangrijk in diverse situaties. Bij de (ver)koop van een bedrijf bijvoorbeeld, of bij een conflict tussen twee aandeelhouders. Het berekenen van de waarde is complex en vraagt om een betrouwbare rekenmethode. Na het lezen van dit artikel weet u welke methodes geschikt zijn en hoe we deze toepassen.

Bedrijfswaarde berekenen door te kijken naar de toekomst

Er is geen simpele formule om de waarde van een bedrijf te berekenen. Zoals we in ons vorige artikel hebben omschreven zijn er diverse factoren belangrijk voor het bepalen van de bedrijfswaarde. Simpel gezegd kun je kijken naar het verleden, de tegenwoordige tijd of de toekomst van het bedrijf. Wij geven altijd de voorkeur om naar de toekomst te kijken, omdat een succesvol verleden nog niks voorspelt voor de toekomst. De meest betrouwbare methode om de economische waarde te berekenen is de Discounted Cash Flow methode (DCF). Kennis en ervaring is nodig om deze complexe methode toe te passen.

Bedrijfswaarde berekenen met de Discounted Cash Flow methode

Bij de Discounted Cash Flow methode (DCF) maken we een gedetailleerde prognose voor toekomstige vrije geldstromen. Simpel gezegd kijken we naar het geld dat het bedrijf in de toekomst kan verdienen. Hierbij houden we rekening met factoren als toekomstige investeringen en mutaties in het werkkapitaal. Deze vrije geldstromen maken we vervolgens contant, ofwel verdisconteerd naar het waarderingsmoment tegen een rendementseis. Dat hangt allemaal samen met de risico’s van de investering. De uitkomst is de economische waarde in euro’s. Deze waarde is subjectief, omdat het afhankelijk is van de verwachtingen die iemand heeft over het bedrijf.

Perspectief van waardering

Daarom is het allereerst belangrijk om te bepalen vanuit welk perspectief er gewaardeerd moet worden. Anders gezegd: door wiens bril moeten we naar de onderneming kijken? Ter voorbereiding op een verkooptraject is het daarom erg nuttig om een potentiële koper te kiezen als waarderingssubject. Daarbij geldt; hoe beter je de koper kent, des te beter je zijn verwachtingen kunt inschatten.

Betrouwbaarheid van de DCF-methode

De betrouwbaarheid van de uitkomst is recht evenredig met de betrouwbaarheid van de uitgangspunten. Als je onzinnige uitgangspunten neemt voor toekomstige geldstromen, tijdstippen waarop ze tot stand komen en de daarbij behorende risico’s, dan krijg je onzinnige waardes. Wanneer je zeer betrouwbare uitgangspunten neemt, krijg je met deze methode het beste inzicht in de waarde van het bedrijf.

Van economische waarde naar verkoopprijs

De economische waarde is de meetlat waarmee de investeringsbeslissing wordt gemeten. Deze waarde vormt dan ook de maximale prijs die de koper economisch gezien voor het bedrijf wil betalen. Als de maximale prijs van de koper hoger is dan de prijs die je als verkoper wilt ontvangen, weet je of een onderhandeling zinvol is. Naast de waarde laat de DCF-methode ook zien welke factoren invloed hebben op de bedrijfswaarde. Elk onderdeel van deze economische waarde kan met argumenten onderbouwd worden. Dat kan erg nuttig zijn tijdens onderhandelingen.

Bedrijfswaarde berekenen met alternatieve methodes

Bedrijfswaarde berekenen kan ook met andere methodes, maar de uitkomst is dan niet de economische waarde. Het zijn methodes die indicaties geven over de waarde van een bedrijf. Zo leggen sommige methodes een verband tussen verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijven en grootheden uit een winst- en verliesrekening, zoals omzet en nettowinst. Dit worden ook wel multiple-methodes genoemd. In de fusie- en overnamemarkt worden deze toepast tijdens prijsonderhandelingen.

Veelvoorkomende zijn EBITDA-, EBIT- en Omzet-multiples. Ze zijn eenvoudig en snel toe te passen, maar daardoor zijn ze ook minder nauwkeurig. Daarnaast is het lastig om transactieprijzen van vergelijkbare bedrijven te vinden, omdat niet alle transacties openbaar worden gemaakt. Wel zijn er internationale databases die informatie verzamelen over M&A transacties, maar dit zijn doorgaans de wat grotere transacties.

Set 3 Kennisbank

Wanneer gebruik je welke rekenmethode?

Afhankelijk van de situatie en het doel kiezen we de meest geschikte methode. Bij juridische procedures, fiscale kwesties en grote belangen maken we vaak een waarderingsrapport van de economische waarde. In andere gevallen is een zogenoemde quickscan of calculatieopdracht voldoende. Daarnaast zijn er ook situaties waarbij we meerdere methodes gebruiken.

De rol van de waarderingsdeskundige is daarbij belangrijk. Moet de waardering onpartijdig en onafhankelijk, of vanuit de belangen van de klant opgesteld worden? De beroepsvereniging van Register Valuators (NIRV) heeft richtlijnen opgesteld die bepalend zijn voor de werkzaamheden van de Register Valuator bij verschillende opdrachten.

BrightOrange heeft jarenlange ervaring met bedrijfswaarde berekenen en weet als geen ander waar een betrouwbare analyse aan moet voldoen. Wilt u weten welke methode het beste bij uw situatie past? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact
Peter Paul Buijsrogge van BrightOrange

Peter Paul Buijsrogge

Partner

Peter Paul Buijsrogge

Partner

Lees meer

Over de auteur

Mijn grootste drijfveer is dat ik mensen wil helpen. Met mijn kennis en ervaring help ik anderen, maar leer ik zelf ook, waardoor ik anderen weer beter kan helpen. Bij BrightOrange werken we met professionele, gedreven en ervaren mensen. Met een no-nonsense instelling én een goede dosis humor.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 22 19 99 89
peterpaul@brightorange.nl