Mediation (1) Wat is financiële mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een onafhankelijke en onpartijdige mediator de betrokken partijen helpt om samen tot een oplossing te komen. BrightOrange is gespecialiseerd in financiële mediation. Wij helpen partijen bij conflicten (of voorkoming van) over de economische waarde of prijs van een onderneming. Dat komt bijvoorbeeld voor bij de verdeling van aandeelhoudersbelangen en echtscheidingen. Het doel is om samen tot een oplossing te komen, zodat u niet naar de rechter hoeft te stappen.

Lees ook ons artikel: wanneer is mediation zinvol bij een zakelijk conflict?

Financiële mediation als alternatief voor een duur deskundigenbericht

Bij financiële conflicten schakelt een rechter vaak een waarderingsdeskundige in om een deskundigenbericht te schrijven over de economische waarde of prijs van een onderneming. Zo’n bericht is kostbaar en tijdrovend. Daarom heeft BrightOrange een methode ontwikkeld, waarbij het deskundigenonderzoek in de meeste gevallen niet nodig is; mediation. Hierbij combineren we onze waarderingsdeskundigheid met conflictbemiddeling. Mediation is efficiënter en de kosten zijn slechts een fractie van een deskundigenbericht.

Lees ons artikel en bekijk onze video over dit onderwerp.

Financiele Mediation Als Alternatief

Onze partners zijn zowel mediators als Register Valuators. Een unieke combinatie, waardoor we het mediationproces van uw financiële conflict goed kunnen begeleiden.

Financiele Mediation Zonder Conflict

Financiële mediation: ook zonder conflict

Het is een misvatting dat je voor financiële mediation een conflict moet hebben. Sterker nog: bij BrightOrange gebruiken we deze methode vaak om een conflict te voorkomen. Neem als voorbeeld twee aandeelhouders die uit elkaar gaan. De ene aandeelhouder moet zijn aandelen aanbieden aan de ander. Vaak vinden ze het lastig om een prijs te noemen, waardoor ze een deskundige inschakelen om de waarde van de aandelen te bepalen middels een statutair deskundigenonderzoek. Zo’n onderzoek kost al snel 10.000 euro. Met mediation voorkom je dat. We zorgen ervoor dat partijen kunnen praten en onderhandelen over de waarde en prijs. Dankzij onze waarderingsdeskundigheid kunnen we het proces goed begeleiden en bewaken.

Voordelen van mediation bij BrightOrange

Onder begeleiding van onze mediator komen partijen binnen gemiddeld twee tot vier sessies tot een oplossing. En zeker zo belangrijk: de uitkomst is een beslissing van beide partijen en niet van een rechter.

  • Sneller, goedkoper en minder stressvol dan rechtbankprocedures.
  • 90% komt binnen twee tot vier sessies tot een oplossing.
  • Alternatief voor duur statutair deskundigenonderzoek.
  • Partijen hebben grote invloed op het proces, de kosten en de uitkomst.
  • Ervaren waarderingsdeskundige bewaakt en begeleidt het proces.
  • U kunt een eigen partijadviseur inschakelen om u bij te staan.
Voordelen Van Bright Orange Mediation

Mediationspecialisaties BrightOrange

1 Financiële Mediation

Financiële mediation

2 Forensisch

Forensische mediation

3 Co Mediation

Co-mediation

Aanpak BrightOrange

1 Oriëntatie Kennismaking Kennismakings­gesprek

We starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met beide partijen. Onze mediator vormt een globaal beeld van de situatie. Ook vertelt hij meer over het mediationproces en de bijhorende regels en verwachtingen.

3 Informatie Voorbereiding

Onze mediator vraagt de nodige informatie en documenten bij de partijen op. Hij analyseert deze informatie om het mediationproces voor te bereiden. Ook stelt hij een mediationovereenkomst op die de partijen tijdens het eerste gesprek moeten ondertekenen. Met onder meer de spelregels, geheimhouding en inspanningsverplichting. Als een partij zich laat bijstaan door een partijdeskundige, moet deze ook een geheimhouding ondertekenen.

4 Aanspreken Mediation­gesprekken

Onze mediator neemt een onafhankelijke, onpartijdige en leidende rol in tijdens de mediationgesprekken. Diverse mogelijke oplossingen worden onderzocht en besproken. De mediator zorgt ervoor dat de communicatie soepel verloopt en stelt kritische vragen, ook aan de eventuele partijdeskundige. Zo zorgt hij ervoor dat de partijen samen tot een akkoord komen waar iedereen tevreden over is.

3 Co Mediation Overeenkomst

Als beide partijen tot een oplossing zijn gekomen, worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend en afdwingbaar. Indien gewenst kan een notaris deze overeenkomst als aankomsttitel gebruiken.

Bright Orange Als Co Mediator

Co-mediator bij andere conflicten

De financiële kant van de zaak is onze specialiteit. Bij veel kwesties speelt er meer dan alleen de waarde van een onderneming. Zeker bij echtscheidingen ontstaat dan de behoefte aan een mediator die ook op andere vlakken bekwaam is. In die situaties geven onze mediators de voorkeur aan een rol als co-mediator. Onze mediators ondersteunen dan het mediationproces dat onder leiding van een andere mediator plaatsvindt.

Forensische mediation voor rechtbanken en gerechtshoven

Zoals hiervoor besproken geven onze mediators de betrokken partijen altijd de gelegenheid om zelf tot een (deel)oplossing te komen. Als een conflict voor de rechtbank of het gerechtshof komt, werken onze mediators volgens forensische mediation. Dit is een combinatie van conflictbemiddeling en deskundigenonderzoek. Onze mediators zijn enerzijds deskundigen op het gebied van waarderingen en anderzijds ervaren mediators. Vanuit deze kwaliteiten kunnen ze de rechter informatie geven die nodig is om een gerechtelijke beslissing te nemen.

Forensische Mediation

Waarom BrightOrange inschakelen als mediator?

Bij BrightOrange hebben we jarenlange ervaring in het begeleiden van mediationprocessen. Onze menselijke, persoonlijke aanpak is hierin leidend. We werken onafhankelijk en onpartijdig en nemen de tijd om beide standpunten goed te begrijpen. Vanwege onze waarderingsdeskundigheid kunnen we partijen behoeden voor grote fouten, maar ook dienen als vraagbank.

  • Bij BrightOrange werken Mfn-mediatiors, forensische mediators en Register Valuators. Daardoor kunnen we onze deskundigheid over bedrijfswaarde combineren met conflictbemiddeling
  • 90% komt tot een succesvolle oplossing in maximaal 4 sessies.
  • Persoonlijke aanpak

Veelgestelde vragen over financiële mediation

Wanneer is financiële mediation nuttig?

Financiële mediation is nuttig als partijen moeite hebben om het eens te worden over een financiële kwestie, zoals de waarde van een onderneming. Het is belangrijk dat beide partijen bereid zijn om samen tot een compromis te komen. Ze moeten de motivatie hebben om de oplossing in eigen hand te houden, zonder naar de rechter te stappen of een dure deskundige in te schakelen.

Hoe lang duurt het proces van financiële mediation gemiddeld?

Bij BrightOrange hebben we de ervaring dat onze mediationprocessen efficiënt en snel zijn. Gemiddeld komen onze partijen binnen twee tot vier sessies tot een gezamenlijke oplossing.

Is financiële mediation bindend?

Als de partijen tot een oplossing zijn gekomen, worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend en afdwingbaar.

Is financiële mediation verplicht?

Nee, deelname aan financiële mediation is vrijwillig. Wel tekenen beide partijen een inspanningsverplichting. Ze verklaren actief mee te werken aan het vinden van een oplossing, maar het komen tot een oplossing is niet verplicht. Iedere partij kan op elk gewenst moment uit de mediation stappen.

Hoe zit het met de privacy en vertrouwelijkheid tijdens financiële mediation?

Tijdens het mediationproces worden vertrouwelijke en gevoelige informatie gedeeld. Alle informatie blijft vertrouwelijk. Daarvoor tekenen de partijen en hun eventuele partijdeskundigen van tevoren een mediationverklaring. Deze verklaring zorgt er ook voor dat mondelinge afspraken niet in een latere rechtbankprocedure ingebracht mogen worden. De (tussentijdse) afspraken gelden alleen als ze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend.

Wat als financiële mediation niet lukt?

Als financiële mediation niet lukt, kunt u een gerechtelijke procedure starten. Het is goed om te noemen dat de uitkomst van de mediationprocedure afhankelijk is van de bereidheid van beide partijen om tot een oplossing te komen. Als een van de partijen niet bereid is om mee te werken of compromissen te sluiten, is het misschien beter om een andere aanpak te overwegen.

Doe de test!

Is uw bedrijf verkoopklaar?

Benieuwd of uw bedrijf klaar is voor de verkoop? Doe de test en ontvang een uitgebreid adviesrapport.

Bedrijf verkoopklaar?

Contact opnemen met onze medewerkers

Peter Paul Buijsrogge van BrightOrange

Peter Paul Buijsrogge

Partner

Peter Paul Buijsrogge

Partner

Lees meer

Heeft u vragen over financiële mediation