klok Leestijd 3 min. Artikel Artikel Crop Kopen Wit Cropped Bedrijf overnemen

Het financieringsprobleem is snel opgelost als u een hoge spaarrekening heeft. Toch is de koopsom vaak te hoog om volledig met eigen geld te betalen. En met een slaagkans van 0,0002% is een staatslot geen beter alternatief. In grote lijnen zijn de volgende vier opties geschikt voor een bedrijfsovername financiering.

Vier mogelijkheden voor een bedrijfsovername financiering

 1. Vaste activa
 2. Netto werkkapitaal
 3. Vreemd vermogen
 4. Eigen vermogen

1. Bedrijfsovername financieren met vaste activa

Heeft het over te nemen bedrijf een bedrijfspand of machinepark? Dan kunt u deze ‘vaste activa’ verkopen en vervolgens terug huren (sell and leaseback). De opbrengst kan dan gebruikt worden om een deel van de koopsom te financieren. Een alternatief is dat de huidige eigenaar het bedrijfspand of machinepark houdt en verhuurt, zodat de investering lager is.

2. Bedrijfsovername financieren met netto werkkapitaal

Het netto werkkapitaal is het bedrag dat geïnvesteerd is in voorraad en debiteuren min het bedrag dat aan crediteuren betaald moet worden. Als het mogelijk is om het geïnvesteerde bedrag te verlagen, kunnen de liquiditeiten die hierbij vrijkomen gebruikt worden om een deel van de koopsom te financieren.

Tijdens het due diligence onderzoek wordt in beeld gebracht of de voorraad niet te hoog is, de debiteuren niet te lang doen over het betalen van de facturen en of de crediteuren niet te snel worden betaald. Zo ontstaat een beeld van de mogelijkheden om het geïnvesteerde vermogen in voorraad en debiteuren te verlagen.

3. Vreemd vermogen als bedrijfsovername financiering

Een bedrijfsovername kunt u financieren met een lening die u vervolgens terug betaald. Hierbij kunt u lenen van de bank of van de verkoper. Een derde optie is een mezzanine lening, dat tussen eigen en vreemd vermogen in zit.

Lening van verkoper

Het komt regelmatig voor dat de koper een deel van de koopsom leent van de verkoper. Deze Vendor Loan heeft als voordeel dat het financieringsbedrag lager wordt. Binnen 1-5 jaar moet de koper dit gedeelte van de koopsom (vaak 10-25%) terug betalen.

Lening van de bank

Een bankkrediet is een veelgebruikte methode om (een deel van) de koopsom te financieren. Banken zijn vaak bereid om een krediet te verstrekken van 2 tot 4 keer EBITDA (operationeel bedrijfsresultaat). De bank zal heel kritisch kijken naar de hoogte van de EBITDA en de vrije geldstromen. Ook is het belangrijk dat de rente- en aflossingsverplichtingen worden nagekomen en dat er voldoende ruimte is om eventuele tegenvallers in EBITDA en vrije geldstromen op te vangen. Zekerheden als een onderpand voor het krediet zijn voor de bank minder belangrijk. Zo nodig verstrekt de bank een deel onder borgstelling van de overheid.

Mezzanine lening

Mezzanine is afgeleid van het Italiaanse woord Mezzano, dat midden betekent.In financiële termen is het een financieringsvorm die tussen vreemd en eigen vermogen in zit. Het is een lening zonder zekerheden, die is achtergesteld bij de bankfinanciering en pas na enkele jaren moet worden afgelost. Achterstelling betekent dat bij faillissement eerst de bankfinanciering volledig wordt afgelost en als er nog geld overblijft pas de mezzanine lening. De lening heeft drie belangrijke voordelen:

 • Niet gelijk aflossen
  Doordat u niet gelijk aflost, blijft er meer geld over voor de aflossingsverplichting van een bankfinanciering. Zo kan de bank een hoger krediet verstrekken.
 • Eigen vermogen
  De lening wordt gezien als eigen vermogen. Dat is positief voor de solvabiliteit en daarmee de kredietwaardigheid.
 • Geen medeaandeelhouder
  De verstrekker wordt geen medeaandeelhouder. Zo hoeft u de nettowinst niet te delen.Daar staat tegenover dat de verstrekker een hoge rentevergoeding (10-15%) vraagt. Ook wil hij profiteren van een deel van de waardestijging (5-10%). Deze financieringsvorm is vooral interessant als de financiering leidt tot hoge rendementen op het eigen vermogen. Wij adviseren een Mezzanine lening als het rendement op het eigen vermogen (na financiële hefboom) hoger is dan 30%.

4. Eigen vermogen als bedrijfsovername financiering

Het koopsombedrag dat niet kan worden gefinancierd uit vaste activa, netto werkkapitaal en vreemd vermogen moet gefinancierd worden met eigen vermogen. Met eigen vermogen bedoelen we aandelen. Er bestaan verschillende aandelen, maar vanuit financieringsperspectief zijn vooral cumulatief preferente aandelen en gewone aandelen belangrijk.

Cumulatief preferente aandelen
De financiering van de koopsom is vaak de grootste uitdaging. De buy out manager heeft vaak niet genoeg kapitaal, waardoor een lening van de bank of de verkoper noodzakelijk zijn. Een earn-out wordt soms ook afgesproken.

Gewone aandelen
Een deel van de koopsom kan gefinancierd worden met gewone aandelen. Deze aandelen hebben recht op de jaarlijkse winst, die overblijft nadat de financiers zijn betaald. De koper hoeft deze aandelen niet volledig zelf te houden Hij kan ook een beroep doen op een investeerder, die een deel van de koopsom financiert in ruil voor gewone aandelen.

Set 1 Kennisbank

Meer informatie of advies over een bedrijfsovername financiering?

In dit artikel hebben we in hoofdlijnen uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om een bedrijfsovername te financieren. In werkelijkheid is een financiering natuurlijk complexer. BrightOrange helpt u graag bij het in kaart brengen van uw financiering opties. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring op het gebied van overnametrajecten en fungeren vaak als kritisch klantbord. Neem gerust contact op voor vragen of advies.

Contact opnemen
Leen Van Hoogdalem van BrightOrange

Leen van Hoogdalem

Partner

Leen van Hoogdalem

Partner

Lees meer

Over de auteur

Ik streef ernaar om bij iedere transactie een optimaal resultaat te bereiken, rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van alle betrokkenen. Bovendien vind ik het belangrijk om op hoog niveau te kunnen samenwerken in een team met gedreven professionals. Binnen BrightOrange komt die ambitie optimaal uit de verf.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 53 12 65 08
leen@brightorange.nl