klok Leestijd 2 min. Artikel Artikel Bedrijfswaardering Wit Bedrijfs­waardering Crop Kopen Wit Cropped Bedrijf overnemen

Wilt u een bedrijf schenken? Dan kan de bedrijfsopvolgingsregeling interessant zijn. In dit artikel leggen we op hoofdlijnen uit wat de regeling is en wat BrightOrange voor u kan betekenen.

Wat is de bedrijfsopvolgings­regeling?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een regeling voor ondernemers die belastingheffing (gedeeltelijk) kan voorkomen in bepaalde situaties. Waarom ‘gedeeltelijk’ tussenhaakjes staat? Dat heeft alles te maken met de wijze waarop deze regeling in elkaar steekt. De BOR is namelijk een gedeeltelijke vrijstelling voor belastingheffing bij de erving of schenking van ondernemingsvermogen.

Wanneer is een bedrijfsopvolgings­regeling interessant?

De bedrijfsopvolgingsregeling is een aantrekkelijke regeling voor bedrijven die hun ondernemingsvermogen willen schenken aan de volgende generatie of voor de erfgenamen van een overleden ondernemer. De BOR maakt het mogelijk om (een deel van) de waarde van de onderneming zonder heffing van erf- en schenkbelasting te schenken.

Bedrijfsopvolgingsregeling voorwaarden

De bedrijfsopvolgingsregeling kent onder andere deze voorwaarden:

  • Allereerst moet het een materiële en actieve onderneming zijn.
    Beleggen wordt daarbij niet gezien als ondernemen. Onder beleggingsvermogen wordt onder meer vastgoed verstaan. Een onderneming die panden koopt en vervolgens verhuurt is volgens de regeling geen onderneming, maar een belegging.
  • De schenker is minimaal 5 jaar eigenaar geweest van de onderneming. Bij een erflater is dat 1 jaar.
  • De ontvanger van de onderneming moet het bedrijf 5 jaar voortzetten

Tot een ondernemingswaarde van € 1.102.209 is 100% vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Alle waarde boven dit bedrag is voor 83% vrijgesteld. Degene die het bedrijf ontvangt, neemt ook de belastingclaim met betrekking tot het aanmerkelijk belang (AB) over. Deze claim hoeft past betaald te worden als de ontvanger het bedrijf weer verkoopt.

Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan wordt de BOR ingetrokken en wordt de erf- en schenkbelasting opnieuw berekend. Dat geldt ook bij faillissement of verkoop van de aandelen binnen 5 jaar.

Bepalen van de bedrijfswaarde

Het vaststellen van de bedrijfswaarde is nodig om de erf- en schenkbelasting te bepalen. BrightOrange is specialist in het berekenen van de bedrijfswaarde. Hierbij hanteren we vaak de Discounted Cash Flow methode. Bij deze methode worden toekomstige geldstromen contant gemaakt naar ‘nu’; het waarderingsmoment. Om deze methode uit te voeren zijn prognoses van de winst- en verliesrekening van de komende jaren nodig.

Set 2 Kennisbank

Overeenstemming met de Belastingdienst

Wanneer u gebruik wilt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling, adviseren wij om in vooroverleg te treden met de Belastingdienst. Zo kan er overeenkomst bereikt worden over de waarde van de onderneming en of er van de BOR gebruik kan worden gemaakt. Onze waarderingsspecialist overlegt en onderhandelt dan namens u met de Belastingdienst.

Hiervoor schakelt de Belastingdienst zelf vaak een waarderingsspecialist in. Ze kan daarvoor gebruik maken van het Landelijk Business Valuation Team. De leden van dit team zijn gespecialiseerd in waardebepalingen van ondernemingen en kijken met een kritisch oog naar de waardering van de onderneming. Hierbij hanteren zij ook vaak de Discounted Cash Flow methode. De waarderingsspecialisten van BrightOrange zijn deskundig en hebben veel ervaring met onderhandelingen met de belastingdienst.

Benieuwd welke opties u nog meer heeft om het bedrijf over te dragen aan uw kind? Lees het in ons artikel: bedrijf overdragen aan kind: 3 opties.

Contact opnemen
Hermen Dam van BrightOrange

Hermen Dam

Consultant

Hermen Dam

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Veel ondernemers zien hun bedrijf als een ‘levenswerk’. De beslissing maken om deze te verkopen, nemen ze vaak maar één of twee keer. Ik vind het heel mooi om deze ondernemers te begeleiden in dit proces. De verscheidenheid aan opdrachten, ondernemingen en ondernemers die we helpen vind ik ontzettend leuk aan mijn werk. En vooral de combinatie van het financiële en menselijke aspect.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 37 35 68 42
Hermen@brightorange.nl