klok Leestijd 3 min. Crop Kopen Wit Cropped Bedrijf overnemen Verkopen Wit Bedrijf verkopen

In ons artikel ‘Het belang van werkkapitaal management’ hebben we uiteengezet wat werkkapitaal is en welk effect dit heeft op de verkoop van een bedrijf. Daarnaast zijn we in dat artikel ingegaan op het belang van werkkapitaal bij het bepalen van de verkoopprijs. In dit artikel gaan we hier verder op in, want de fluctuatie van het werkkapitaal leidt in veel gevallen tot een aanpassing – positief  óf negatief – van de uiteindelijke koopsom van een bedrijf.

Wat is een werkkapitaalcorrectie?

Om de werkkapitaalcorrectie te kunnen berekenen dient er eerst een werkkapitaalanalyse gemaakt te worden. Aan de hand van de maandelijkse balans- en omzetcijfers kan worden berekend wat het gemiddelde niveau van werkkapitaal is (vaak uitgedrukt in percentage van de omzet). Vervolgens kijken we naar het niveau van werkkapitaal op het moment van verkoop. Ligt het werkkapitaal op het moment van verkoop hoger dan gemiddeld, dan is er sprake van overschot aan werkkapitaal. De koper heeft dan een voordeel doordat er meer voorraad en/of debiteuren zijn dan gebruikelijk. Dit kan leiden tot een koopsomverhoging, omdat de koper meer werkkapitaal meegeleverd krijgt. Andersom kan het voorkomen dat er een tekort aan werkkapitaal is; er is dan een lagere voorraad en/of debiteurensaldo dan gebruikelijk. De koper zal dat tekort moeten aanvullen. De koper zal het tekort in mindering willen brengen op de koopsom om hiervoor gecompenseerd te worden.

Bedrijfswaardering Bij Bright Orange

Werkkapitaalcorrecties in 9 van de 10 deals

SRS Acquiom heeft onderzoek[1] gedaan naar de Purchase Price Adjustments (PPA’s) – in het Nederlands ook wel ‘werkkapitaalcorrecties’ – bij meer dan 1.000 overnames en fusies in de afgelopen jaren. Uit dit onderzoek blijkt dat bij meer dan 90% van de deals een werkkapitaalcorrectie bediscussieerd wordt. Maar leidt deze werkkapitaalcorrectie tot een hogere of lagere koopsom van een bedrijf?

[1] M&A Working Capital Purchase Price Adjustment Study – Februari 2024

Werkkapitaalcorrectie in 50% van de gevallen kopersvriendelijk

In het rapport is te zien dat een werkkapitaalcorrectie in de afgelopen 10 jaar steeds vaker voorkomt. Over de periode 2019 tot en met het derde kwartaal van 2023 blijkt dat in 50% van de overnames een verlaging van de koopsom voortvloeit uit de werkkapitaalcorrectie. Het aandeel van werkkapitaalcorrecties in het voordeel van de verkoper is fors toegenomen, van 26% in het vorige decennia naar 38% in de afgelopen jaren.

Uitkomst onderzoek 2019-2023

Uitkomst onderzoek 2010-2013

De werkkapitaalcorrectie kan dus zowel tot een verhoging als verlaging van de koopsom leiden. Het komt slechts in 1 van de 10 gevallen voor dat er geen aanpassing voortvloeit uit een werkkapitaalanalyse tijdens het boekenonderzoek. In het vorige decennium lag dit percentage fors hoger. Dit betekent dat kopers én verkopers bewuster zijn geworden van het belang van werkkapitaal en mogelijke compensatie van een overschot of tekort aan werkkapitaal op het moment van verkoop.

In de afgelopen jaren beweegt de verhouding tussen koopsomverlaging en -verhoging wel licht:

Welk effect heeft een werkkapitaalcorrectie op de koopsom?

Uit het onderzoek blijkt dat de werkkapitaalcorrectie in het voordeel van de koper leidt tot een koopsom verlaging van gemiddeld 0,48% (mediaan: 0,21%). In het geval de werkkapitaalcorrectie in het voordeel van de verkoper onderhandeld wordt, bedraagt dit gemiddeld 0,59% (mediaan 0,18%) van de koopsom.

Hoe voorkom je ongewenste discussie over de werkkapitaalcorrectie?

Te concluderen valt dat werkkapitaalcorrecties zeer gebruikelijk zijn bij overnametrajecten. Van belang is dan ook dat zowel koper als verkoper zich bewust zijn van de ontwikkeling van het werkkapitaal en de manier waarop partijen daarmee omgaan. Voor de verkoper geldt dat inzicht in de ontwikkeling van het werkkapitaal essentieel is om een mogelijke claim van koper te pareren. Andersom zijn kopers erbij gebaat de mogelijke werkkapitaalcorrectie vooraf duidelijk in beeld te hebben. Zo voorkom je vervelende discussies gedurende het overnameproces.

Benieuwd hoe de werkkapitaalcorrectie bij uw bedrijf of overnamekandidaat uitpakt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Stefan Koelewijn

Stefan Koelewijn

Consultant

Stefan Koelewijn

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Ik vind het geweldig om ondernemers te helpen bij diverse bedrijfseconomische vraagstukken. Je merkt dat je huisadviseur wordt en dus als sparringpartner wordt gezien. Werken bij Bright Orange is ontzettend leuk: je wordt uitgedaagd om goede cijfermatige analyses te maken en daaruit conclusies te trekken.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 38 78 31 81
stefan@brightorange.nl