klok Leestijd 3 min. Bedrijfswaardering Wit Bedrijfs­waardering

Het begrip ‘tax shield’ komt doorgaans vaak voor bij een bedrijfswaardering. Maar wat is een tax shield precies en hoe kunt u dit in uw voordeel gebruiken? BrightOrange geeft u een heldere uitleg.

Wat is een tax shield?

Een tax shield verwijst naar het verminderen van het belastbare resultaat door het aftrekken van toegestane uitgaven, zoals rentebetalingen op schulden, afschrijvingen en investeringen. Deze aftrekposten verminderen de hoeveelheid belasting die een bedrijf moet betalen. Dit heeft direct invloed op de bedrijfswaardering van de onderneming. Het belastingvoordeel dat voortvloeit uit deze aftrekposten wordt ’tax shield’ genoemd.

Formule:

Tax Shield = Aftrekbare uitgaven x Belastingtarief

 

Banner Bedrijfswaardering

Hoe werkt een tax shield?

Stel dat een bedrijf een lening aangaat voor de financiering van nieuwe apparatuur. De rentebetalingen op deze lening zijn aftrekbaar van de belastbare winst. Door deze aftrekbare rentebetalingen verlaagt het bedrijf zijn belastbare resultaat, wat leidt tot een lagere heffing vennootschapsbelasting. Dit verschil in belastingbetalingen, gerealiseerd door het gebruik van aftrekposten, vormt het tax shield.

Voorbeeld:

Een bedrijf sluit een lening af van € 6.000.000 met een rente van 10%. Het belastingtarief is 25%. Het bedrijf betaalt een jaarlijkse rente van € 6.000.000 x 10% = € 600.000. Deze rente is aftrekbaar van het belastbare resultaat van het bedrijf. Hierdoor behaalt het bedrijf een belastingvoordeel van € 600.000 x 25% = € 150.000. Het tax shield is in dit voorbeeld dus € 150.000.

Strategisch gebruik van tax shields

Het effectief inzetten van tax shields vereist een strategische benadering. Bij het maken van investeringsbeslissingen dienen bedrijven hun financieringsstrategie zorgvuldig te overwegen. Een juiste balans tussen eigen vermogen en vreemd vermogen (de solvabiliteit) speelt hierbij een cruciale rol. Zo kan een relatief hoog vreemd vermogen meer belastingvoordelen genereren, maar kan dit ook risico’s met zich meebrengen, zoals financiële instabiliteit.

Regelgeving

De belastingdienst heeft wet- en regelgeving ingesteld om het gebruik (en vooral het misbruik) van tax shields te limiteren. Zo wordt in de earningsstrippingregeling de aftrek van de netto rentelasten beperkt tot 20% van de EBITDA van het bedrijf met een maximum van € 1 miljoen. Daarnaast zijn er regels die bedrijven verhinderen om uitsluitend voor belastingdoeleinden onredelijk hoge schulden of transacties aan te gaan. Deze regels zijn uiteengezet in een Europese richtlijn, de zogeheten algemene antimisbruikbepaling (GAAR). Binnen Nederland wordt deze richtlijn toegepast aan de hand van het fraus legis-beginsel. Hiervan is sprake als:

  • Een structuur enkel dient om belasting te ontwijken en verder geen fiscale betekenis heeft (motiefvereiste);
  • De structuur strijdig is met het doel en strekking van de wet (normvereiste).

Als de rechter de rechtshandeling bestempelt als fraus legis is het gevolg dat de gedane rechtshandeling niet wordt meegenomen voor de belastingheffing.

Conclusie

Het tax shield is een krachtig instrument dat, mits correct toegepast, de waarde van uw onderneming aanzienlijk kan verhogen door de belastingdruk te verlagen. BrightOrange nodigt u uit om samen met onze experts te verkennen hoe deze en andere financiële strategieën uw bedrijf vooruit kunnen helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op, of vul onze ‘Is mijn bedrijf verkoopklaar?’-tool in en ontvang een gratis adviesrapport!

Olivier Boontje van BrightOrange

Olivier Boontje

Consultant

Olivier Boontje

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Werken bij Bright Orange is erg leuk en uitdagend: de variatie tussen enerzijds het grondig analyseren van cijfers in excel, en anderzijds het vele persoonlijke contact met ondernemers uit diverse hoeken van de bedrijfswereld, is wat mij erg aanspreekt; een heel andere dynamiek dan de boekhouding waar ik eerder actief was.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 81 84 30 82
olivier@brightorange.nl