klok Leestijd 4 min. Video Video Mediation Wit Cropped Financiële mediation

Mediation als alternatief voor deskundigen­onderzoek

Wanneer een aandeelhouder zijn aandelen kwijt wil of moet, dan kan het voorkomen dat de prijs moet worden vastgesteld door een of meerdere deskundigen. Zo’n deskundigenonderzoek is kostbaar en tijdrovend. Daarom heeft BrightOrange een efficiënt alternatief ontwikkeld.

Wat houdt een deskundigen­onderzoek in?

De statuten van een BV hebben doorgaans zogenaamde blokkerigsbepalingen. Daarin is vaak bepaald dat de partijen eerst proberen om onderling tot een prijs te komen. Wanneer ze daar niet uitkomen, bijvoorbeeld omdat ze daar niet deskundig genoeg voor zijn, geen zin in hebben of denken dat het tactisch gezien beter is; bepalen de statuten het inschakelen van een of meerdere deskundigen. Zo’n deskundigenonderzoek leidt tot een waardebepaling, die wel of niet bindend is.

Wat rekent een deskundige eigenlijk?

De Register Valuator die als deskundige een uitspraak moet doen over economische waarde, moet zich houden aan geldende beroeps- en gedragsregels. Hierdoor moeten ze diepgaand onderzoek verrichten, wat vaak veel tijd vergt. Een waarderingsrapport dat meer dan € 25.000,- kost komt dan ook regelmatig voor.

Mediation als alternatief

Wij hebben een sneller en efficiënter alternatief ontwikkeld. Onder leiding van een mediator die ook Register Valuator is, onderhandelen partijen zelf over de waarde van de onderneming. Vanwege zijn waarderingsdeskundigheid kan de mediator partijen behoeden voor grote fouten, maar ook dienen als vraagbaak. Hij leidt en bewaakt het proces en intervenieert als dat nodig is. Mocht in uitzonderlijke gevallen het mediationproces niet lukken, dan kan hij alsnog een niet bindend waarderingsrapport uitbrengen als de partijen daar gezamenlijk opdracht voor geven.

Banner

De grootste voordelen

  • Partijen hebben grote invloed op het proces en de kosten daarvan.
  • Het proces wordt bewaakt en begeleidt door een ervaren waarderingsdeskundige.
  • Partijen kunnen zich laten bijstaan door hun eigen adviseur. Daarbij zijn ze vrij om te kiezen wie dat is.
  • Partijen verklaren hun intentie om te komen tot een uitkomst, maar kunnen eenzijdig besluiten om op ieder moment uit het proces te stappen.
  • Het proces is zeer efficiënt en snel.

Voor wie is de methode goed toepasbaar?

Deze methode is goed toepasbaar bij grote en kleine financiële belangen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de partijen gemotiveerd zijn om een resultaat te bereiken en respect hebben voor elkaars belangen.

Wat zijn de resultaten?

90% van de opdrachten wordt succesvol afgerond met een resultaat dat voor beide partijen passend is. Bovendien is het grootste gedeelte van die opdrachten afgerond in maximaal 4 sessies. De kosten zijn bovendien beperkt tot een fractie van een deskundigenonderzoek.

Wilt u meer informatie over mediation of bent u benieuwd wat BrightOrange voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen
Peter Paul Buijsrogge van BrightOrange

Peter Paul Buijsrogge

Partner

Peter Paul Buijsrogge

Partner

Lees meer

Over de auteur

Mijn grootste drijfveer is dat ik mensen wil helpen. Met mijn kennis en ervaring help ik anderen, maar leer ik zelf ook, waardoor ik anderen weer beter kan helpen. Bij BrightOrange werken we met professionele, gedreven en ervaren mensen. Met een no-nonsense instelling én een goede dosis humor.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 22 19 99 89
peterpaul@brightorange.nl