klok Leestijd 3 min. Crop Kopen Wit Cropped Bedrijf overnemen

In het artikel “Er is weinig bewijs dat M&A echt werkt”, gepubliceerd in het M&A Magazine, presenteert Killian McCarthy, een ervaren onderzoeker van de Radboud Universiteit, een kritische evaluatie van de effectiviteit van fusies en overnames (M&A). McCarthy onthult dat, hoewel M&A vaak wordt gezien als een sleutelstrategie voor bedrijfsgroei en expansie, 79% van de transacties geen waarde toevoegt. In dit artikel gaan wij in op de omstandigheden waarin M&A, mits correct uitgevoerd en strategisch ingezet, wel degelijk succesvol kan zijn.

Deals in het MKB zijn minder riskant

In de introductie van het artikel wordt het onderzoek Wealth Destruction on a Massive Scale geciteerd, waarin staat dat tussen 1998 en 2001 maar liefst $ 240 miljard aan marktwaarde verloren ging door fusies en overnames. Een belangrijke nuance die McCarthy echter niet benoemt, is dat dit verlies voornamelijk werd veroorzaakt door een beperkt aantal deals met uitzonderlijk hoge waarderingen. Als de overnames die elk meer dan $ 1 miljard aan waarde vernietigden – slechts ongeveer 2% van alle deals – niet worden meegerekend, zou het netto-effect over deze periode positief zijn geweest.

Waarom is deze nuancering van belang? McCarthy’s onderzoek toont aan dat grotere overnames vaak complex zijn en aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. Kleinere deals in de MKB-sector zijn vaak minder riskant, zo geeft McCarthy zelf ook aan:

  • Minder complexiteit: deals zijn vaak eenvoudiger qua structuur, wat de integratie na een overname kan vereenvoudigen.
  • Directere controle en flexibiliteit: MKB-ondernemers zijn in staat sneller aanpassingen te maken en te reageren op uitdagingen die na een overname ontstaan.
  • Lokale en niche markten: MKB-bedrijven opereren vaak in specifieke niches of lokale markten, waardoor synergiën vaak duidelijker en makkelijker te realiseren zijn.
  • Verhoogd scepticisme: het inherent scepticisme van MKB-ondernemers ten aanzien van fusies en overnames bevordert doordachte en strategische besluitvorming.
Banner Bedrijfswaardering

Cruciale rol van M&A-consultants

M&A-consultants spelen een cruciale rol in het gehele overnameproces, van de waardering en due dilligence tot aan de integratie na de overname. Uit onderzoek blijkt dat slechts 7% van de omzetsynergiën en 60% van de kostenbesparende synergiën worden gerealiseerd. Dit is vaak te wijten aan een te optimistische afstemming van financiële prognoses op acquisitiedoelstellingen.

M&A-consultants zijn gespecialiseerd in het identificeren en kwantificeren van realistische synergiën, waardoor de kans op succes wordt gemaximaliseerd. Bovendien, misschien nog wel belangrijker, hebben M&A-consultants ervaring met het adviseren tijdens zowel de pre- als post- overnamefases. McCarthy: “De menselijke kant, de integratiekant en de relatiekant, dat zijn de echt belangrijke onderdelen.” Dit blijkt ook uit onderzoek: zachte factoren, zoals culturele integratie en mismanagement, worden verantwoordelijk gehouden voor 65% van de mislukte deals. Een zorgvuldige begeleiding van een consultant zowel tijdens als na het verkooptraject is daarom essentieel voor een succesvol verloop.

Conclusie

Het onderzoek van McCarthy wijst terecht op tekortkomingen van M&A. De uitkomsten van het onderzoek worden daarbij in belangrijke mate beïnvloed door minder geslaagde M&A-deals van grote, beursgenoteerde bedrijven. Een genuanceerdere kijk ontstaat als wordt ingezoomd op het perspectief voor het MKB. Een overnameproces binnen het MKB brengt vaak een andere dynamiek, waarbij kleinere, minder complexe deals en een sterke, strategische begeleiding door ervaren M&A-consultants de kans op succes aanzienlijk vergroten.

Wilt u ontdekken hoe onze gespecialiseerde aanpak uw aan- of verkooptraject naar succes kan leiden? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, of vul direct onze tool in voor een gratis adviesrapport!