klok Leestijd 4 min. Artikel Artikel Bedrijfswaardering Wit Bedrijfs­waardering

De wereld staat voor enorme uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven hebben hier een groot aandeel in. Het ligt om die reden voor de hand dat er vanuit de Europese Unie naar oplossingen wordt gezocht. In 2023 is op Europees niveau de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) geïntroduceerd. Deze richtlijn verplicht grote bedrijven te rapporteren over de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het milieu en de maatschappij en dit te laten controleren door onafhankelijke partijen. Het doel van de CSRD is om te zorgen voor transparantie en vergelijkbaarheid van ESG-rapportages voor beleggers. Voor mkb’ers gelden deze verplichtingen (nog) niet. Maar betekent dat ook dat zij hier dus geen rekening mee hoeven te houden? In dit artikel gaan wij in op de invloed van ESG op mkb-bedrijven, en in het bijzonder op bedrijfswaarderingen.

Wat is ESG?

Wat is ESG?

ESG staat voor Environment, Social en Governance. Het is een middel dat wordt gebruikt om te beoordelen hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord bedrijven ondernemen.

  • Environment (Milieu): dit aspect bepaalt in hoeverre een bedrijf bijdraagt aan het oplossen van milieuproblemen (gasemissies, ontbossing, watervervuiling).
  • Social (Sociaal): beoordeelt hoe een bedrijf omgaat met zijn relaties met werknemers, leveranciers, klanten en gemeenschappen (kansen, gelijkheid, diversiteit, arbeidsomstandigheden).
  • Governance (Bestuur): kijkt naar hoe een bedrijf financieel en beleidsmatig wordt gerund (directie beloningen, belastingen, corruptiepreventie).

ESG is de opvolger van de PPP (planet, people, profit). Het PPP-principe werd in de jaren negentig geïntroduceerd en moest duidelijk maken dat bedrijven zich niet alleen moesten richten op winst, maar ook op de andere twee componenten. De PPP heeft zich langzaam ontwikkeld tot het huidige ESG-beleid.

Set 1 Kennisbank

Waarom ESG ook belangrijk is voor het mkb

Zoals eerder genoemd gelden de verplichtingen tot informatieverschaffing over duurzaamheid voorlopig enkel voor beursgenoteerde bedrijven en grote internationale ondernemingen. Bedrijven die voldoen aan minstens twee van onderstaande drie criteria zijn vanaf januari 2024 verplicht om een ESG-rapportage te maken:

  • Het bedrijf heeft meer dan 250 werknemers in dienst;
  • Het bedrijf heeft meer dan € 40 miljoen op de balans staan;
  • Het bedrijf heeft meer dan € 20 miljoen omzet.

Vanaf januari 2026 zijn alle beursgenoteerde bedrijven verplicht een ESG-rapportage te maken. Hierna volgt het mkb. Omdat de ESG-verplichting voor mkb-bedrijven dus nog best een stuk in vooruit ligt in de tijd, lijkt het alsof mkb-bedrijven zich voorlopig nog niet met het ESG-beleid bezig hoeven te houden. Bovendien geeft het grootste deel van de mkb’ers aan financieel geen ruimte te hebben om een strategisch klimaatplan op te stellen en dat andere uitdagingen zoals inflatie en arbeidskwesties een hogere prioriteit hebben[1]. Maar klopt deze redenering wel?

De invloed van ESG op bedrijven begint steeds meer door te slaan op het op het mkb. Investeerders, geldverstrekkers, consumenten en leveranciers tonen groeiende interesse in het beleid van bedrijven met betrekking tot duurzaamheid, management en ESG-kosten. Investeerders zien ESG-initiatieven niet meer als verzonken kosten, maar zien in duurzame bedrijven juist een hoger rendement op de lange termijn. De redenering dat mkb’ers vanwege financiële beperkingen of andere uitdagingen niet op ESG-beleid hoeven te focussen houdt geen stand in het licht van de huidige ontwikkelingen. Bijvoorbeeld als je samenwerkt met andere partijen of leveranciers die al wél moeten voldoen aan de nieuwe richtlijn.

[1] BMO Sustainable Finance – december 2022 – BMO Climate Institute Survey Shows Costs and Competing Priorities Slowing Climate Action for Small and Mid-Sized Businesses

Wat betekent dit voor de bedrijfswaardering?

Hoewel ESG-maatregelen initieel kosten met zich meebrengen, kan een goed beleid juist waarde toevoegen aan een bedrijf:

Merkreputatie

Bedrijven met een positief ESG-imago kunnen een sterker merk opbouwen, wat kan resulteren in een loyalere klantenbasis, een groter marktaandeel en betere winstgevendheid. Deze aspecten zorgen voor een hogere bedrijfswaardering.

Sociale factoren

In het verlengde van de merkreputatie is het sociale aspect richting werknemers en leveranciers ook van groot belang. Bedrijven die hun werknemers goed behandelen en een divers en inclusief personeelsbestand hebben, zijn waarschijnlijk productiever en innovatiever, wat kan leiden tot meer inkomsten, een hogere winstgevendheid en daarmee een hogere waardering. Bedrijven die dit niet doen kunnen te maken krijgen met negatieve publiciteit, wat kan leiden tot een lager aantal mensen dat bereid is voor het bedrijf te werken. Dit heeft waarschijnlijk inkomstenverlies tot gevolg en zal uiteindelijk resulteren in een lagere waardering.

Toegang tot kapitaal

Het is voor investeerders van steeds groter belang om duurzaam en verantwoord te beleggen. ESG-overwegingen verminderen het beleggersrisico en verhogen de lange termijn waarde van de belegging. Een bedrijf met een goed ESG-beleid is in de ogen van een investeerder dus van hogere waarde.

Waarderingsmultiples

ESG-factoren kunnen ook in marktgerichte waarderingsbenaderingen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld in waarderingsmultiples. Bij een multiple analyse kunnen verschillende bedrijven worden vergeleken op basis van hun ESG-prestaties. Op basis van deze beoordeling worden de waarderingsmultiples aangepast om rekening te houden met de relatieve ESG-prestaties van de onderneming in vergelijking met de peergroep.

Conclusie

Het ESG-beleid kan niet meer worden genegeerd in een tijdperk waarin duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid steeds belangrijker worden. Het is duidelijk dat ESG niet alleen invloed heeft op grote ondernemingen, maar ook op het mkb. Een effectief ESG-beleid speelt een belangrijke rol in zowel het behouden en/of aantrekken van consumenten en leveranciers als bij het vermogen om kapitaal bij investeerders/beleggers te verkrijgen. Door ESG-risico’s te monitoren kan een bedrijf dus, naast de ecologische en sociale impact positief te beïnvloeden, ook zijn concurrentiepositie versterken en zijn bedrijfswaardering verhogen. Bent u benieuwd naar wat deze ontwikkelingen voor uw bedrijf betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Olivier Boontje

Consultant

Olivier Boontje

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Werken bij Bright Orange is erg leuk en uitdagend: de variatie tussen enerzijds het grondig analyseren van cijfers in excel, en anderzijds het vele persoonlijke contact met ondernemers uit diverse hoeken van de bedrijfswereld, is wat mij erg aanspreekt; een heel andere dynamiek dan de boekhouding waar ik eerder actief was.

Heb je vragen aan mij?
Tel: +31 6 81 84 30 82
olivier@brightorange.nl