klok Leestijd 2 min. Video Video Crop Kopen Wit Cropped Bedrijf overnemen

Door een bedrijfsovername te financieren met vreemd vermogen kunt u het rendement op eigen vermogen verhogen. Ondanks dat vreemd vermogen rente kost, kan er door de belastingvoordelen en lagere eigen inbreng een rendementshefboom gecreëerd worden. Deze rendementshefboom zorgt ervoor dat u aan de ene kant een hoger rendement kunt realiseren, terwijl u aan de andere kant het in de transactie geïnvesteerde eigen vermogen kunt verminderen.

De hefboomwerking is uit te leggen aan de hand van een vereenvoudigd voorbeeld. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • EBITDA: € 1.000.000
  • EBITDA-multiple: 5,00
  • Prijs: € 5.000.000

Als de koopsom volledig met eigen vermogen wordt gefinancierd komt het EBITDA-rendement op het eigen vermogen uit op 20,0% (€ 1.000.000,- / € 5.000.000,-).

Stel de overname wordt deels gefinancierd met een bankfinanciering. We gaan er in dit voorbeeld vanuit dat € 2,5 miljoen wordt gefinancierd met bancair vreemd vermogen. Als rentevergoeding op het vreemd vermogen houden we een percentage van 8% aan.

De inbreng van eigen vermogen en het rendement zien er dan als volgt uit:

  • Prijs blijft: € 5.000.000,-
  • Af: bankfinanciering: – 2.500.000,-
  • Eigen vermogen: € 2.500.000,-
  • EBITDA voor rente blijft: € 1.000.000,-
  • Af: rente (ad 8%): – 200.000,-
  • EBITDA na rente: € 800.000,-

Het EBITDA rendement op het eigen vermogen is na aantrekken van de financiering gestegen van 20,0% naar 32,0% (€ 800.000 / € 2.500.000). En dat terwijl het investeringsrisico door de (bank)financiering fors is verlaagd.

Animatie

Een toelichting op de invloed bankfinanciering op het rendement van eigen vermogen is toegelicht in onze animatie “Hefboomeffect”:

Stefan Koelewijn

Stefan Koelewijn

Consultant

Stefan Koelewijn

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Ik vind het geweldig om ondernemers te helpen bij diverse bedrijfseconomische vraagstukken. Je merkt dat je huisadviseur wordt en dus als sparringpartner wordt gezien. Werken bij BrightOrange is ontzettend leuk: je wordt uitgedaagd om goede cijfermatige analyses te maken en daaruit conclusies te trekken.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 38 78 31 81
stefan@brightorange.nl