klok Leestijd 3 min. Artikel Artikel Crop Kopen Wit Cropped Bedrijf overnemen

In ons vorige artikel hebben we de ontwikkeling van de multiples in kaart gebracht. Vanaf 2014 tot en met eind 2022 zien we een opwaartse trend in de wereldwijde overnamemarkt. Op de beurs was er vanaf 2018 tot en met 2021 ook een opwaartse trend te zien. Zowel de trading als transaction multiple daalt vanaf 2023. In dit artikel gaan we verder in op de oorzaken van deze ontwikkeling en wat de verwachting voor de komende periode is.

Banner Gerechtelijke Procedures

Waarom heeft de macro-economie invloed op bedrijfsovernames?

Als koper van een onderneming maak je een inschatting welk rendement je kan maken op de overname van een bedrijf. Logischerwijs onderzoekt de koper de ontwikkelingen van het bedrijf en voorspelt daarmee hoe het bedrijf in de toekomst kan gaan presteren. Niet onbelangrijk is om ook de macro-economische en sectorontwikkelingen in beeld te brengen. Ten tijde van laagconjunctuur en/of als de sector in zwaar weer opereert, kan het zijn dat de koper pessimistischer is over de toekomst van zijn potentiële investering. Dit kan ertoe leiden dat de koper minder bereid is te betalen voor het bedrijf, en daarmee dus een lagere multiple betaalt.

Hoe ontwikkelt de overnamemarkt zich eigenlijk?

Als we kijken naar de activiteiten in de overnamemarkt zien we het volgende: de Europese overnamemarkt bleef medio 2022 tot en met medio 2023 stabiel in volume, maar in het derde kwartaal van 2023 zien we een significante daling in overnameactiviteiten. De dealwaarde daalde in 2022 fors ten opzichte van de piek in 2021.

European M&A trends 2019-Q3 2023 (1)

European M&A trends 2019-Q3 2023 (2)

Welke macro-economische factoren hebben dan invloed op bedrijfsovernames?

Naast bedrijfsspecifieke factoren zijn er ook macro-economische factoren die invloed kunnen hebben op multiples. Zo heeft het monetaire beleid invloed op de beschikbaarheid van kapitaal en hoogte van de rentetarieven op kapitaal. Daarnaast kan het nationale regeringsbeleid ook invloed hebben op de marktconjunctuur van bijvoorbeeld Nederland.

Monetaire beleid: historisch lage rentes in vergelijk met stijgende rentetarieven

Een belangrijke graadmeter voor de rentetarieven is de Euribor. De ontwikkeling van de Euribor heeft doorgaans ook invloed op de rendementen van 10-jarige staatsobligaties. Hieronder is dat goed te zien:

Ontwikkeling rente en rendement staatsobligatie

Het Euribor renteniveau is vanaf 2022 fors gestegen, na een lange periode van historisch lage rentes. Het rendement op 10-jaars staatsleningen laat een vergelijkbaar verloop zien en stijgt ook mee met de Euribor vanaf 2022.

Marktconjunctuur: economisch groeiperspectief lager dan historisch

De economische groei wordt gemeten aan de hand van het Bruto Binnenlands Product (BBP). In onderstaande grafiek is te zien hoe de economische groei in Nederland en Europa zich ontwikkelde in de periode 2016-2022 en wordt de verwachting voor de periode 2023-2025 gepresenteerd.

Economische groei in % (yoy)

Hieruit blijkt dat er vanaf 2023 een dip in groei verwacht wordt. Dit komt onder andere door de opgelopen inflatie, energiecrisis, personeelstekorten en het dalende consumentenvertrouwen. Opmerkelijk is dat de voorspelling voor Nederland beter is dan in Europa. Dit is te danken aan het feit dat Nederland als handelsland extra profiteert van wereldwijd herstel.

Conclusie

Vanwege de stijgende rente is de financiering van overnames moeizamer geworden. Hierdoor is een dalende trend in het aantal deals zichtbaar. Dit heeft te maken met het feit dat (met name de grotere) overnames doorgaans (in belangrijke mate) gefinancierd worden met rentedragend kapitaal. Naarmate de rente stijgt, wordt dit rentedragende kapitaal dus duurder. Hierdoor zijn kopers minder in staat hoge overnamesommen te betalen en neemt het aantal gesloten deals af.

Vanwege de pessimistische vooruitzichten voor de economische groei kan het zijn dat kopers in de huidige markt minder bereid zijn tot het doen van overnames. De vraag is echter of de dip in de overnamewereld tijdelijk is of de komende periode blijft aanhouden.

Bent u benieuwd of bovenstaande ontwikkelingen invloed hebben op een mogelijke (ver)koop of bedrijfswaardering? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Stefan Koelewijn

Stefan Koelewijn

Consultant

Stefan Koelewijn

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Ik vind het geweldig om ondernemers te helpen bij diverse bedrijfseconomische vraagstukken. Je merkt dat je huisadviseur wordt en dus als sparringpartner wordt gezien. Werken bij BrightOrange is ontzettend leuk: je wordt uitgedaagd om goede cijfermatige analyses te maken en daaruit conclusies te trekken.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 38 78 31 81
stefan@brightorange.nl