klok Leestijd 5 min. Video Video

Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf?

De waarde van een onderneming speelt in vrijwel elke dienstverlening van BrightOrange een rol. Maar, hoe bepaal je de waarde van een bedrijf? In dit artikel vertellen wij welke elementen van belang zijn om de economische waarde van een bedrijf vast te stellen.

Economische waarde zit tussen de oren

Allereerst is het belangrijk om te noemen dat de economische waarde van een onderneming subjectief is. Deze waarde is afhankelijk van de verwachtingen die een individu heeft over het bedrijf. De een ziet een fantastische toekomst, terwijl de ander een minder rooskleurig beeld ziet in de ‘glazen bol’. Twee personen kunnen dus een andere waardering hebben over hetzelfde bedrijf. De waarde zit dus niet in het bedrijf zelf, maar tussen de oren van degene die ernaar kijkt.

De waarde van een onderneming draait om de toekomst en geld

Bij het vaststellen van de waarde wordt er vaak naar het verleden gekeken. Alleen zeggen de winsten van het verleden nog niks over de toekomstige winstgevendheid. Een bedrijf kan nog zo’n succesvol zijn geweest, zonder winstgevende toekomst heeft het bedrijf op dit moment geen waarde.

Daarom kijk je bij de aankoop van een bedrijf naar de geldstromen in de toekomst. Het terugverdienen van de koopsom doe je namelijk niet met winst, maar met geld. Zo zijn er situaties waarbij een bedrijf in een jaar veel winst maakt, maar geen geld verdient door investeringen in het werkkapitaal of activa.

Andersom redeneren om de waarde te bepalen

Wanneer je investeert in een bedrijf, wil je rendement. Naarmate het risico van deze investering hoger wordt, eis je een hoger rendement. Dit risico hangt samen met diverse factoren, zoals de marktpositie of de afhankelijkheid van een paar klanten . Deze rendementseis gebruik je vervolgens om de economische waarde van toekomstige geldstromen te bepalen. Als je bijvoorbeeld nu € 1.000 investeert en je hebt een rendementseis van 10%, dan wil je dat deze investering jaarlijks
€ 100 opbrengt. Bij het bepalen van de economische waarde redeneer je andersom. Bij een jaarlijkse opbrengst van € 100 en een rendementseis van 10% is de economische waarde nu € 1.000. Dit ‘andersom redeneren’ noemen we dus het ‘contant maken van toekomstige geldstromen tegen een rendementseis’.

Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf?

Het antwoord op de vraag: hoe bepaal je de waarde van een bedrijf? is samen te vatten in drie elementen: geld, tijd en risico. Rekenkundig doe je dat bijvoorbeeld met een Discounted Cash Flow (DCF) methode. De uitkomst geeft de economische waarde in euro’s. Maar let op, die waarde is dus wel subjectief. Het is immers afhankelijk van de verwachting van iemand ten aanzien van toekomstige geldstromen, de tijdstippen waarop deze worden verwacht en het risico waaronder ze tot stand komen.

Het nut van economische waarde

Ik hoor u denken: als het subjectief is, afhankelijk is van individuele uitgangspunten en uitgaat van de toekomst… wat heb je dan aan economische waarde? De economische waarde geeft de meetlat aan waarmee de investeringsbeslissing wordt gemeten. Een koper zal altijd minder willen betalen dan de economische waarde, omdat hij er zelf een goede deal uit wil halen. Oftewel: de economische waarde geeft de maximumprijs aan die iemand bereid is te betalen.

Dat is nou precies de reden dat het juist goed is dat de waarde van een onderneming in ieders ogen anders is. Het geeft namelijk mogelijkheid tot onderhandelen. Als iets voor de een meer waard is dan voor de ander, komt er een transactie tot stand tegen een prijs die voor beiden interessant is. Ter voorbeeld: als de verkoper het bedrijf € 100 waard vindt en de koper vindt het € 200 waard, dan doen beiden een goede deal met een verkoopprijs van € 150.

Methodes om de economische waarde te berekenen

Dit artikel gaf inzicht over welke elementen belangrijk zijn om de economische waarde van een bedrijf te bepalen. Wilt u meer weten over de rekenkundige methodes om deze waarde te berekenen, zoals de DCF-methode? Lees dan verder in ons volgende artikel: bedrijfswaarde berekenen: de methodes. Uiteraard kunnen we u ook persoonlijk adviseren over het waarderen van uw bedrijf. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen
Peter Paul Buijsrogge van BrightOrange

Peter Paul Buijsrogge

Partner

Peter Paul Buijsrogge

Partner

Lees meer

Over de auteur

Mijn grootste drijfveer is dat ik mensen wil helpen. Met mijn kennis en ervaring help ik anderen, maar leer ik zelf ook, waardoor ik anderen weer beter kan helpen. Bij BrightOrange werken we met professionele, gedreven en ervaren mensen. Met een no-nonsense instelling én een goede dosis humor.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 22 19 99 89
peterpaul@brightorange.nl