klok Leestijd 3 min. Artikel Artikel Crop Kopen Wit Cropped Bedrijf overnemen Bedrijfswaardering Wit Bedrijfs­waardering

De lancering van ChatGPT heeft grote veranderingen met zich meegebracht. De eindeloze mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) ontwikkelen zich met een razend tempo. Ook fusie- en overnamekantoren krijgen steeds meer met AI te maken. In dit artikel gaan wij in op de toegevoegde waarde en implicaties van AI binnen het proces van een bedrijfsovername, en het toekomstperspectief dat AI heeft binnen de sector.

Voordelen gebruik van AI voor waardering

De invloed van AI op waarderingen wordt steeds groter. Op dit moment wordt een Automated Valuation Model (AVM) vooral gebruikt voor waardebepalingen binnen het vastgoed, maar deze zal naar verwachting ook een steeds prominentere rol gaan spelen in bedrijfswaarderingen[1]. Het model brengt namelijk veel voordelen met zich mee ten opzichte van het ‘traditioneel’ waarderen:

  • Verbeterde nauwkeurigheid: AI maakt waarderingen minder gevoelig voor menselijke fouten en subjectiviteit, wat resulteert in nauwkeurigere uitkomsten.
  • Verbeterde efficiëntie: AI-tools kunnen gegevens verwerken en bewerkingen uitvoeren met een snelheid die de menselijke capaciteiten ver overtreft.
  • Hogere flexibiliteit: AI kan snel nieuwe gegevens opnemen en meebewegen met marktomstandigheden, waardoor meer up-to-date waarderingen mogelijk zijn.
  • Bredere selectie van informatie: AI is in staat een bredere selectie van factoren te analyseren, zoals bijvoorbeeld social mediasentiment, waardoor een accurater beeld kan worden gecreëerd van de waarde.

[1] Business Valuation UpdateVol. 29 No. 12 – Bright Future for Automated Valuation Models – But Take Caution

Bedrijf Verkopen Banner

Mogelijke ontwikkelingen voor de rol van AI

Due diligence

Een belangrijk punt in het overnameproces waar AI een steeds belangrijkere rol zal gaan spelen is het due diligence onderzoek. Tijdens een due diligence onderzoek wordt een onderneming en/of een persoon (KYC) zorgvuldig geanalyseerd op economische, juridische, fiscale en financiële omstandigheden. Dit proces van het analyseren van soms wel duizenden vertrouwelijke documenten duurt vaak weken of zelfs enkele maanden. Met AI kan dit proces veel sneller en efficiënter. Bovendien kunnen er verborgen risico’s aan het licht komen die zonder AI wellicht onopgemerkt waren gebleven. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van een portefeuille van honderden leasecontracten. De laatste jaren heeft binnen het due diligence al een transitie van fysieke datarooms naar Virtual datarooms (VDR) plaatsgevonden.

Real-time waarderingen

Met de integratie van AI zouden real-time waarderingen werkelijkheid kunnen worden. Bedrijven hebben dan op elk moment direct toegang tot up-to-date waarderingen. Daarnaast zou AI geautomatiseerde waarderingsrapporten kunnen genereren, mits genoeg data beschikbaar is over marktontwikkelingen en het bedrijf.

Implicaties van AI op waarderingen

Een belangrijke implicatie voor het automatiseren van bedrijfswaarderingen op dit moment is de beperkte beschikbaarheid van informatie. Een groot deel van de benodigde informatie voor een accurate bedrijfswaardering zit achter gesloten deuren, zoals bijvoorbeeld informatie over overnametransacties en interne cijfers. Er zijn waarderingstools op het internet die een bedrijfswaarde geven op basis van het product van de EBITDA en de gemiddelde EBITDA multiple binnen een sector. Dergelijke tools geven een basale schatting, maar houden geen rekening met macro-economische ontwikkelingen, prognoses en bedrijfsspecifieke risicofactoren.

En zelfs áls er sprake zou zijn van een volledige transparantie van data, is het de vraag of waarderingen volledig geautomatiseerd kunnen worden. In de vastgoedsector, waar transparantie van informatie veel hoger is, is dit probleem goed zichtbaar. In de Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP)[1]-richtlijnen zijn de voorwaarden voor het gebruik van een Automated Valuation Model (AVM) uiteengezet. De taxateur moet de resultaten van de AVM kunnen valideren, en moet het algoritme kunnen uitleggen. Een uitkomst uit een AVM geldt bovendien niet als een taxatie en voldoet op zichzelf niet aan de USPAP-richtlijnen, omdat het rapport ‘het oordeel en de ervaring van een gekwalificeerde taxateur mist’.

[1] Uniform Standards of Professional Appraisal Practice

Toekomst van invloed AI op de bedrijfswaardering

De opkomst van Artificial Intelligence (AI) is van grote toegevoegde waarde binnen het bedrijfsovernameproces. AI zorgt voor een verbeterde nauwkeurigheid, verbeterde efficiëntie en een hogere flexibiliteit van waarderingen. Deze ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de efficiëntie van toekomstige due dilligence onderzoeken en mogelijk leiden tot de opkomst van real-time waarderingen en geautomatiseerde waarderingsrapporten, mits de datatransparantie binnen de bedrijfswaardering omhoog gaat. De expertise en ervaring van het oordeel van een professional op deze potentiële rapporten zal echter van onmisbare waarde blijven in het bedrijfsovernameproces.

Bent u benieuwd naar de waarderingsmethodes die wij gebruiken, en op welke informatie wij onze waarderingen baseren? Neem vrijblijvend contact op, zodat onze professionals uw vragen kunnen beantwoorden.

Olivier Boontje

Consultant

Olivier Boontje

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Werken bij Bright Orange is erg leuk en uitdagend: de variatie tussen enerzijds het grondig analyseren van cijfers in excel, en anderzijds het vele persoonlijke contact met ondernemers uit diverse hoeken van de bedrijfswereld, is wat mij erg aanspreekt; een heel andere dynamiek dan de boekhouding waar ik eerder actief was.

Heb je vragen aan mij?
Tel: +31 6 81 84 30 82
olivier@brightorange.nl