klok Leestijd 3 min. Artikel Artikel Mediation Wit Cropped Financiële mediation

Heeft u een zakelijk conflict? Dan kan mediation uitkomst bieden. Deze vorm van conflictbemiddeling werkt sneller én efficiënter dan een rechtbankprocedure. BrightOrange treedt hierbij op als onafhankelijke bemiddelaar die partijen ondersteund om gezamenlijk tot een oplossing te komen. In dit artikel vertellen we hoe zakelijke conflicten ontstaan, wanneer mediation deze conflicten kan oplossen en hoe het proces in zijn werk gaat.

Oorzaken van een zakelijk conflict

Misverstanden
Misverstanden worden niet uitgesproken, waardoor kleine irritaties zich ophopen. Deze misverstanden kunnen opgelost worden door met elkaar in gesprek te gaan.

Interpretatieverschillen
Partijen hebben soms een ander beeld van hetzelfde begrip. Neem nou de winst. Voor de een is dat omzet minus kostprijs, voor de ander het bedrijfsresultaat. En is het voor of na aftrek van belasting? We zien dat een gezamenlijke geaccepteerde definitie voor dit soort begrippen mist. Door met elkaar in gesprek te gaan wordt duidelijk hoe partijen verschillende termen en zaken interpreteren.

Ontbreken van een onderbouwing
Zakelijke conflicten ontstaan ook als bepaalde beslissingen niet goed worden onderbouwd of uitgelegd. Een goed onderbouwde beslissing wordt beter geaccepteerd dan een niet onderbouwde mededeling.

Afwijkende uitgangspunten
Waardebepaling is geen exacte wetenschap. Oftewel: It’s an art, not a science. De uitkomst, namelijk de waarde, is subjectief en gevoelig voor gehanteerde uitgangspunten. Wanneer deze uitgangspunten niet worden gedeeld is de uitkomst niet te beoordelen. Een goede onderbouwing van de gehanteerde uitgangspunten zorgt voor betere acceptatie van de uitkomst.

Wanneer is mediation zinvol bij een zakelijk conflict? 4 voorwaarden

 1. Behoud relatie belangrijker dat juridisch gelijk krijgen
  De partijen moeten het behoud van de relatie belangrijker vinden dan formeel juridisch in het gelijk gesteld worden. Oftewel; de partijen moeten bereid om een compromis te sluiten.
 2. De wederzijdse doelstelling om de oplossing in eigen hand te houden
  Beide partijen moeten bereid zijn om samen tot een oplossing te komen, zonder naar een rechter te stappen.
 3. De wetenschap dat een rechterlijke uitspraak het geschil beëindigd, maar het conflict niet oplost
  Wanneer partijen begrijpen dat een rechtelijke uitspraak het geschil wel beëindigd, maar het conflict niet oplost, is mediation zinvol. De partijen hebben zo de juiste motivatie om samen in gesprek te gaan.
 4. Nadruk op snelheid en kostenbesparing
  In een mediationproces komen partijen veelal binnen vier sessies tot een passende oplossing. Het proces is zo snel en kostenbesparend.

Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Een belangrijk onderscheid tussen een rechtbankprocedure en mediation is dat deelname aan mediation op vrijwillige basis plaatsvindt. U bent dus niet verplicht om deel te nemen aan mediation. Vrijwillig betekent echter niet dat u vrijblijvend deelneemt. Om dit te benadrukken wordt in de mediationovereenkomst een inspanningsverplichting voor partijen opgenomen. Deze inspanningsverplichting houdt in dat partijen verklaren actief mee te werken aan het vinden van een oplossing.

Deze inspanningsverplichting betekent overigens niet dat partijen ook verplicht zijn om tot een gemeenschappelijke oplossing te komen. Iedere partij kan op elk gewenst moment uit de mediation stappen. Ook de mediator kan de mediation beëindigen.

Het eindresultaat is juridisch bindend en afdwingbaar

Tijdens de mediation zijn de partijen vrij om diverse mogelijke oplossingen te onderzoeken. Hierbij worden de meest uiteenlopende denkrichtingen gevolgd. De geheimhouding die vooraf wordt overeengekomen, zorgt ervoor dat niet schriftelijk vastgestelde afspraken in een latere rechtbankprocedure niet ingebracht mogen worden. De tussentijdse afspraken en deelafspraken gelden namelijk alleen wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn partijen niet gebonden aan die tussentijdse afspraken en deelafspraken.

Het eindresultaat van de mediationprocedure wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is juridisch bindend en afdwingbaar. Een mediator stelt deze vaststellingsovereenkomst vaak op. Indien gewenst kan de vaststellingsovereenkomst ook door een notaris worden omgezet naar een executoriale titel.

Set 1 Kennisbank

Vertegen­woordigings­bevoegdheid is noodzakelijk

De vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend en afdwingbaar. De voorwaarde is natuurlijk wel dat degene die deelneemt aan de mediation daartoe bevoegd is. Zo nodig dient dit vooraf geregeld te worden met een volmacht.

Meer informatie over mediation bij een zakelijk geschil?

Onze adviseurs staan klaar om u te helpen bij een zakelijk conflict of andere kwestie. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op. Vul hiervoor ons contactformulier in of neem rechtstreeks contact op met een van onze partners.

Contact opnemen
Leen Van Hoogdalem van BrightOrange

Leen van Hoogdalem

Partner

Leen van Hoogdalem

Partner

Lees meer

Over de auteur

Ik streef ernaar om bij iedere transactie een optimaal resultaat te bereiken, rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van alle betrokkenen. Bovendien vind ik het belangrijk om op hoog niveau te kunnen samenwerken in een team met gedreven professionals. Binnen BrightOrange komt die ambitie optimaal uit de verf.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 53 12 65 08
leen@brightorange.nl