klok Leestijd 3 min. Artikel Artikel Bedrijfswaardering Wit Bedrijfs­waardering

De invloed van groei op de bedrijfswaarde

Het klinkt zo vanzelfsprekend. Als het bedrijf groeit, groeit ook de waarde van het bedrijf. Toch is dit niet altijd het geval. Met een Economic Value Added (EVA) analyse kunnen we berekenen wat de groei betekent voor de waarde. Ofwel; is het verstandig om een nieuwe order te accepteren?

Hoe komt het nou dat groei niet altijd een positieve invloed heeft op de bedrijfswaarde? Dat heeft allemaal te maken met het geïnvesteerde vermogen in uw onderneming. Waardecreatie draait namelijk om het rendement in verhouding tot het geïnvesteerde vermogen. Dat is de winst per geïnvesteerde euro.

Lees meer +

Wat is het geïnvesteerde vermogen?

Het geïnvesteerde vermogen bestaat uit twee onderdelen:

Als het geïnvesteerde vermogen toeneemt, moet er meer winst gerealiseerd worden om hetzelfde rendementspercentage te behalen. Lees meer voor een verduidelijkend voorbeeld.

Voorbeeld Economic Value Added (EVA): moet je een nieuwe order accepteren?

De Economic Value Added analyse geeft weer wat de groei van de onderneming betekent voor de waarde. Hiervoor nemen we fictief bedrijf Bakker & Van Beek als voorbeeld. Dat is een groothandel in lampen en muurdecoraties, die worden ingekocht bij Aziatische leveranciers. Een nieuwe klant heeft interesse en stelt zeer scherpe voorwaarden. Het management is benieuwd naar twee dingen (1) of het verstandig is om deze order aan te nemen en (2) in hoeverre ze mee kunnen gaan in deze scherpe voorwaarden.

Uitgangspunten

We gaan ervan uit dat de omzet gelijkmatig over het jaar gerealiseerd wordt. Er zijn geen pieken in de voorraden of het debiteurensaldo. Er hoeft ook niet extra geïnvesteerd te worden in de vaste activa.

Uitgangspunten Input
Nieuwe klant gaat
afnemen (bruto omzet)
1.500.000
Extra korting voor klant in procenten omzet 5,0%
Gecalculeerde brutomarge (voor korting) 37,0%
Betalingstermijn nieuwe
klant in dagen
45
Btw percentage debiteur 21,0%
Voorraadtermijn in dagen 60
BTW percentage inkopen (Aziatische leverancier) 0,0%
Te ontvangen leverancierskrediet
in dagen
7
Betaaltermijn in dagen overige kosten 30
BTW percentage crediteur overige kosten (excl. rente) 21,0%
Personeelskosten in percentage bruto omzet 12,5%
Overige kosten in
percentage bruto omzet
15,0%
Vennootschaps­belastingtarief (2022) 25,8%
Rendementsnorm over het totaal geïnvesteerd
vermogen
17,0%

Effect van de order op de balans- en exploitatierekening

Op basis van bovenstaande uitgangspunten hebben we berekend wat het effect van de order is op de balans- en exploitatieberekening.

Exploitatie effect (winstbijdrage)
Omzet (na korting) 1.500.000
Gevraagde korting -75.000
Netto omzet 1.425.000
Kostprijs -945.000
Brutomarge 480.000
Personeelskosten -187.500
Overige kosten (excl. rente) -225.000
Nettowinst voor belasting 67.500
Vennootschapsbelasting (25,8%) -17.415
Nettowinst na Vpb (excl. rente) 50.085
Balans effect (investering)
Toename debiteuren (incl. BTW) 212.579
Toename voorraad 155.342
Af: toename leverancierskrediet (incl. BTW) -18.123
Af: toename crediteuren overige kosten (incl. BTW) -22.377
Totale investering 327.421

Gebruikte formules

Hierbij hebben we de volgende formules gehanteerd.

 • Toename debiteuren:
  (Netto omzet incl. BTW / 365 dagen) x 45 dagen
 • Toename voorraad:
  (Kostprijs omzet incl. BTW / 365 dagen) x 60 dagen
 • Toename leverancierskrediet:
  (Kostprijs omzet incl. BTW / 365 dagen) x 7 dagen
 • Toename crediteuren:
  (Overige kosten incl. BTW / 365 dagen) x 30 dagen

Uitkomst EVA: moet Bakker & van Beek de order accepteren?

Onderstaande tabel geeft weer wat de invloed van de order is op de waarde van Bakker & Van Beek.

 

Waarde effect
Nettowinst na Vennootschapsbelasting 50.085
Af: Totale investering x rendementsnorm -55.662
Waardecreatie (EVA) -5.577

Het aannemen van de order heeft dus een negatieve invloed op de bedrijfswaarde. Ofwel: de groei (met de gevraagde scherpe voorwaarden) creëert geen waarde. Dat komt omdat de winst van deze klant niet voldoende is om een verantwoord rendement op het extra geïnvesteerde vermogen te maken.

Het aannemen van de order met deze voorwaarden is dus geen verstandige keuze.

Oplossing: aanpassen van de voorwaarden

Een alternatief voor Bakker & Van Beek is om nieuwe voorwaarden voor te stellen. De maximale korting die de onderneming kan geven is 4,48%, waarbij de waardecreatie (EVA) 0 is.

Waarde effect
Nettowinst na Vpb 55.859
Af: Totale investering x rendementsnorm -55.859
Waardecreatie (EVA) 0

Ook kan de betalingstermijn aangepast worden naar 38 dagen. Daardoor zal het geïnvesteerde vermogen dalen, wat betekent dat Bakker & Van Beek een lagere vermogenskostenvergoeding kan hanteren. De vermogenskostenvergoeding kun je namelijk bereken met de volgende formule:

Vermogenskostenvergoeding = rendementsvorm x geïnvesteerd vermogen

Waarde effect
Nettowinst na Vpb 50.085
Af: Totale investering x rendementsnorm -50.085
Waarderecreatie (EVA) 0

Als het geïnvesteerde vermogen daalt (en de rendementsnorm gelijk blijft) zal dit zorgen voor een lagere vermogenskostenvergoeding. De vermogenskostenvergoeding is namelijk het vereiste rendement op het geïnvesteerde vermogen. Om waarde te creëren, moet de nettowinst van groei hoger zijn dan de vermogenskostenvergoeding van het extra geïnvesteerde vermogen (a.g.v. deze groei).

Hoe gaat u om met nieuwe orders?

Dit artikel laat zien dat een nieuwe order niet altijd een positieve invloed heeft op de bedrijfswaarde. Met een EVA analyse kan u zien wat het effect is en welke voorwaarden u eventueel moet stellen om toch groei te realiseren.

Bent u benieuwd hoe u waarde kunt realiseren bij groei? En of het aannemen van een nieuwe order verstandig is? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een analyse. We staan graag voor u klaar.

Contact opnemen
Stefan Koelewijn

Stefan Koelewijn

Consultant

Stefan Koelewijn

Consultant

Lees meer

Over de auteur

Ik vind het geweldig om ondernemers te helpen bij diverse bedrijfseconomische vraagstukken. Je merkt dat je huisadviseur wordt en dus als sparringpartner wordt gezien. Werken bij BrightOrange is ontzettend leuk: je wordt uitgedaagd om goede cijfermatige analyses te maken en daaruit conclusies te trekken.

Heb je vragen aan mij?
+31 6 38 78 31 81
stefan@brightorange.nl